Propozycje

                            Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM, ul. Rajców 11, 00-220 Warszawa

                    tel. 16 678 77 73   ;  email : edps.pralkowce@gmail.com

 

Dodaj komentarz