1 listopada – dzień śmierci wielkiego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego

 Pierwszego listopada Kościół Greckokatolicki wspomina 73 rocznicę odejścia do Pana, wielkiego Metropolity – Andrzeja Szeptyckiego. Przez czterdzieści cztery lata był Głową Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W ten szczególny dzień wierni zanoszą swe modlitwy do Boga, o wyniesienie Sługi Bożego Metropolity Andrzeja do grona błogosławionych.

„Panie Jezu Chryste, Тy nagradzasz Twoich wiernych sług, nie tylko szczególnymi darami Twojej miłości ale i wiecznym szczęściem w niebie, a w wielu przypadkach, wyniesieniem tutaj na ziemi,  do chwały Twoich ołtarzy. Pokornie proszę Cię, aby Sługa Twój Andrzej Szeptycki zastał zaliczony  w poczet błogosławionych Kościoła świętego. Pomnij, jak On w czasie swego sprawiedliwego życia pełnego doświadczeń i cierpień, był dobrym pasterzem swojej owczarni i wielkim orędownikiem jedności Kościoła. Za jego wstawiennictwem błogosław nas nowymi, gorliwymi pasterzami i powołaniami do życia kapłańskiego i konsekrowanego. Za jego wstawiennictwem, udziel mi tę łaskę, o którą teraz proszę ...  Ześlij naszemu narodowi wielki dar jedności i wolności. Amen. "

http://ugcc.ua/official/ugcc-history/vi_mitropolit_andrey_sheptitskiy_18651944_76272.html

 

http://news.ugcc.ua/audio/glava_ugkts_v%D1%96d_sogodn%D1%96_vsya_vselenska_tserkva_nazivaie_mitropolita_andreya_sheptitskogo_pravednim_74330.html

 

Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Szeptycki#/media/File:Andrzej_Szeptycki_(a).jpg