1 maja - Dzień poświęcony Słudze Bożemu o. Jeremiaszowi Łomnickiemu OSBM

1 maja - dla Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM  jest dniem modlitewnej pamięci o swym Współzałożycielu o. Jeremiaszu  Łomnickim, Bazylianinie. Siostry Służebnice modlą się o Jego beatyfikację i o łaski za Jego pośrednictwem. Ojciec Jeremiasz razem z о. Cyryłem Sełeckim w Żużelanach na Ukrainie 28 sierpnia 1892р. założyli pierwsze aktywne Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM wschodniego obrządku, którego pierwszą siostrą była bł. Josafata Hordaszewska. Оjciec Jeremiasz został duchownym przewodnikiem i  opiekunem tego Zgromadzenia.  http://sluzebnice.pl/ua/zgromadzenie/zalozhyteli/o - yeremiya - lomnickyi

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Jeremiasza Łomnickiego OSBM

O mój Boże! Z głębi mojej duszy oddaję pokłon Twojej bezkresnej Wielkości. Dziękuję Ci za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twojego wiernego sługę ojca Jeremiasza Łomnickiego,  współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, który poświęcił swoje życie szerzeniu wiary i budowaniu jedności Kościoła Świętego.

Proszę Cię, przyjmij swego wiernego sługę do grona Twoich świętych i udziel mi przez Swoje Ojcowskie miłosierdzie łaski …, o którą za wstawiennictwem Ojca Jeremiasza pokornie proszę. Amen.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo …