XVIII Archidiecezjalny Przegląd Twórczości Sakralnej w Górowie Iławeckim

28 października 2017 r. w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim odbył się XVIII Archidiecezjalny Przegląd Twórczości Sakralnej pod hasłem „Liturgia i modlitwa”. W występach artystycznych wzięło udział 16 grup, tj. około 300 uczestników z północnych dekanatów.        

З parafii Оpiеki Matki Bożej w Olsztynie udział w przeglądzie twórczości wzięli uczniowie wraz z katechetką – s. Oksaną Zofią Waszczur SNPM  i opiekunami.  Wspólna artystyczna grupa dziecięca pod kierunkiem s. Oleny Danuty Mańkut SNPM z parafii greckokatolickiej w Węgorzewie i w Kruklankach zaprezentowała ewangeliczną opowieść o spotkaniu uczniów z Jezusem w drodze do Emaus. Zaś w pantomimie „Chrystus moim Zbawicielem” uczniowie zwrócili uwagę widzów, że tylko Chrystus może zmienić życie każdego człowieka.

Dzieci z Górowa Iławeckiego pod przewodnictwem s. Damiany Wilchowskiej SNPM  zaprezentowały ulubioną piosenkę św. Jana Pawła II – „Pan, który stanął na brzegiem” oraz piosenkę „Cudowna księga  Biblia”.

 Na zakończenie ks. Mitrat Jan Łajkosz – dziekan olsztyński słowa podziękowania skierował do katechetów, opiekunów grup za trud włożony w przygotowanie dzieci do przeglądu twórczości religijnej.

Siostry Służebnice NPM