Dzieci w Kruklankach uczciły św. Jozafata Kuncewicza

26 listopada  2017 w cerkwi w Kruklankach obchodzono jubileusz 150-lecia od kanonizacji świętego Jozafata Kuncewicza patrona miejscowej parafii. W programie artystycznym autorstwa o. diakona Bogdana Pietnoczki OSBM, młodzież i dzieci pod opieką s. Oleny SNMP, ukazały cztery ważne etapy życia Świętego. Gra młodych artystów wywołała wzruszenie i refleksję nad życiem i śmiercią męczeńską  świętego Jozafata.

Siostry Służebnice NPM