Dzieci z Olsztyna wzięły udział w Przeglądzie Wertepów, kolęd i szczedriwok w Węgorzewie

Na tegorocznym przeglądzie Wertepów, kolęd i szczedriwok olsztyńską greckokatolicką parafię reprezentowały dwa wspaniałe zespoły  -  „Suzirjaczko”  pod kierunkiem p. Andrzeja Ciupy i grupa Kolędników z Kozą, których przygotowała s. Oksana Zofia  Waszczur SNPM. Repertuar pięknych kolęd i serdecznych życzeń w wykonaniu zespołu Suzijaczko wniósł do świątyni radosną  nowiną o Bożym Narodzeniu.

Mirosława Czetyrba-Piszczako (tekst w ukraińskim języku)

Foto: Zbyszek Piszczako