Głosić Ewangelię nadziei

W dniach 30.09 – 01.10.2017 r. w Domu prowincjalnym Sióstr Służebnic NPM w Warszawie odbyło się spotkanie Sióstr Przełożonych. Tematem dwudniowego spotkania były słowa św. Jana Pawła II „Głoście Ewangelię nadziei” zaczerpnięte z posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa.  Te prorocze przesłanie, pełne zachęty dla odważnego i radosnego głoszenia Bożego Słowa są nadal aktualne.

 Ewangelia nadziei, przekazana Kościołowi, musi być głoszona co dzień i każdego dnia trzeba dawać o niej świadectwo. Dlatego ważną rolę w ewangelizacji Europy mają osoby konsekrowane, poświęcone Bogu, które całkowitym darem z siebie, nieustannym nawracaniem i ofiarowaniem życia dają światu świadectwo zawierzenia Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Przełożona Prowincjalna s. Natalia Macina podkreśliła, że jednym z  najważniejszych wyzwań apostolskiej działalności Zgromadzenia jest dziś bycie blisko potrzebujących i zagubionych. Jesteśmy powołane do radosnego głoszenia Ewangelii nadziei tym, którzy są dalecy od wiary, czy też zaniechali praktykowania życia chrześcijańskiego. W tym celu powinniśmy stwarzać  okazje do organizowania spotkań dla młodzieży, by umożliwić wzajemne słuchanie i modlitwę. 

Siostry Służebnice NPM