Jesienne rekolekcje Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu

W dniach 14 – 20 września 2018 r. odbywały się sześciodniowe rekolekcje dla Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu,  pod przewodnictwem o. Roberta Łysejko OSBM z Rzymu.  Rekolekcje poprzedziło spotkanie formacyjne z s. Natalią Macinа, Przełożoną Prowincjalną. Dla każdej siostry rekolekcje to czas łaski, pomocny w codziennym rozeznawaniu woli Bożej i w pogłębianiu wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z naśladowania Go w codziennym życiu.

Siostry Służebnice NPM