Jubileuszowe rekolekcje dla rodzin w Przemyślu

 Już 25 raz ukraińskie rodziny z Ukrainy, Polski i Austrii przybyły do ​​Przemyśla, aby przeżyć niezapomniane rekolekcje. Odbywały się one w klasztorze Sióstr Służebnic NPM, przy ulicy Wysockiego 59 i trwały Przez tydzień od 22 lipca do 28 lipca 2018 roku. Na jubileuszowe rekolekcje przybyło około 20 rodzin z dziećmi. Konferencje prowadził Mitrat ks. Stefan Batruch proboszcz parafii w Lublinie, długoletni duchowny rekolekcji, oraz s. Zofia Łebedowicz Generalna Przełożona Sióstr Służebnic NPM z Rzymu. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udział w Boskiej Liturgii, jutrzni i wieczornych nabożeństwach, korzystali z duchowej rozmowy i spowiedzi. S. Markijana Melnyk wraz ze studentami Witalijem, Sołomiją i Iwanką zajmowali się dziećmi, przełożona s. Olga wraz z siostrami zajmowała się posiłkami i wszystkimi innymi organizacyjnymi sprawami.

25 lipca metropolita Przemysko-Warszawski ks. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz wraz z biskupem Piotrem Krykiem oraz ks. Mikołajem Kostetsky odwiedzili uczestników rekolekcji. Podczas Liturgii Świętej, pod przewodnictwem Metropolity Eugeniusza uczestnicy jubileuszowych rekolekcji dziękowali Bogu za wszystkie łaski i dary.

Siostry Służebnice NPM