Jubileuszowe uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci о. Cyryła Sełeckiego na Ukrainie

28 kwietnia 2018 w 100 rocznicę śmierci Sługi Bożego о. Cyryła Sełeckiego w Cebłowie na Ukrainie odbyły się jubileuszowe uroczystości. Boskiej Liturgii, w cerkwi p.w. świętych  Kosmy i Damiana przewodniczyli greckokatoliccy Biskupi:  Mychajlo Kołtun i Stepan Meniok w koncelebrze wielu kapłanów.  

W dziękczynnej modlitwie uczestniczyły  Siostry Służebnice na czele z Przełożoną Generalną Zofią Łebedowicz i Asystentką Generalną s. Dżenes Soluk z Rzymu, Przełożonymi Prowincjalnym z Ukrainy, Słowacji, Serbii i Polski, a także Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa z Ukrainy. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie  pamiątkowego muzeum Sługi Bożego о. Cyryla w domu Sióstr Józefitek.  Wszyscy uczestnicy jubileuszowego święta spotkali się na wspólnej modlitwie w kaplicy cmentarnej, gdzie znajduje się miejsce wiecznego spoczynku о. Cyryla Żużelanach.

Niech Sługa Boży о. Cyryl dalej roztacza swą opieką nad duchowymi córkami i  wyprasza u Boga łask i nowych powołań, gotowych nieść Dobrą Nowinę o Chrystusie, tam gdzie jest największa potrzeba.

Siostry Służebnice NPM