Matka Wielkiego Metropolity

Miesiąc listopad rozpoczynamy zwykle modlitwami o rychłą beatyfikację Metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Dlatego też w parafialnej cerkwi w Kruklankach 5 listopada został zaprezentowany referat, który przygotowała s. Olena Mańkut SNMP na temat Matki Wielkiego Metropolity.

Z wielką uwagą i skupieniem wierni słuchali tekstu, który odczytała s. Bernadetta Wiktor SNMP używając do tego swego pięknego daru narracji. Wypowiedziane słowo dopełniały fotografie, które również opowiadały o życiu rodzinnym Szeptyckich w szczególności zaś o roli Zofii Szeptyckiej w wychowaniu synów.

Siostry Służebnice NPM