Metropolita Eugeniusz Popowicz z wizytą w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach

W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. mieszkańców Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach odwiedził Metropolita Przemysko Warszawski Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz. W Kościele Greckokatolickim czwarta niedziela po Zmartwychwstaniu jest niedzielą poświęconą chorym, podczas Liturgii Świętej czytana jest Ewangelia o uzdrowieniu chromego nad sadzawką. Boskiej Liturgii w intencji chorych przewodniczył Metropolita Eugeniusz w koncelebrze ks. Dymitra Leszka i ks. Dariusza Wowkа. W swoim pasterskim słowie  do wszystkich mieszkańców, podkreślił, jak ważnа jest w codziennym życiu wiara w Boga, ponieważ nadaje оna sens ludzkiemu cierpieniu. Dziękował Siostrom Służebnicom NPM i  wszystkim pracownikom, za ofiarną, pełna cierpliwości służbę chorym. Zaznaczył, że ich misja jest przedłużeniem rąk samego Chrystusa, który z wielką miłością troszczył się o najbardziej potrzebujących. Razem z mieszkańcami w Liturgii Świętej uczestniczyły Siostry: Asystentka Generalna s. Dżenes Soluk z Rzymu, Przełożone Prowincjalne ze Słowacji – s.Petra Syczak i s. Mirosława Jachymec z Siostrami z Ukrainy.

Na zakończenie Metropolita Eugeniusz modlił się o duchowe i fizyczne uzdrowienie udzielając chorym Sakramentu Namaszczenia.

Siostry Służebnice NPM