Monografia „Dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Polsce”

Wyszła drukiem monografia „Dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM  w Polsce”. Monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej s. Anny Drozd SNPM.

Książka ukazuje nie tylko genezę i rozwój zgromadzenia z punktu widzenia dziejów Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, ale przybliża niezwykłe losy żeńskiej wspólnoty zakonnej od czasu powstania, przez trudny okres dwóch wojen światowych i prześladowań oraz długi proces działalności konspiracyjnej, aż do momentu mozolnej odbudowy po upadku komunizmu. Obszerna, kilkuset stronicowa monografia podkreśla znaczenie i rolę jaką odegrały oraz wkład jaki wniosły Siostry Służebnice NPM w procesie pokonywania trudności związanych z likwidacją struktur oraz odradzania się życia religijnego grekokatolików w powojennej Polsce.

W monografii, do dotychczasowych niepublikowanych opracowań, dodany został szerszy kontekst historyczny i pasjonujące początki oraz uwypuklone zostały dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w konfrontacji z brutalną rzeczywistością polityczną XX wieku. Główne kierunki, którymi podąża autorka w swojej pracy to: sytuacja wyznaniowa w Galicji Wschodniej, polityka społeczno-religijna Monarchii Austro-Węgierskiej, zmiana granic w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim, relacje duchowieństwa grecko i rzymskokatolickiego, modele działalności pastoralno-społecznej, kształtowanie się tożsamości greckokatolickiej, okcydentalizm i bizantynizm, różnorodność form życia zakonnego, adaptacja do warunków ustrojowo-politycznych, odrodzenie i poszukiwanie nowych form aktywności.  Dzięki temu, iż autorka często przywołuje w opracowaniu relacje osób zaangażowanych w rozwój wspólnot, można prześledzić od środka proces recepcji pierwotnej idei i charyzmatu założycieli zgromadzenia, w różnych momentach historycznych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. […]

[…] Publikacja zawiera wiele nieznanych dotąd informacji, pokazujących ogromną determinację sióstr w walce o swoją godność i miejsce w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Ukazuje zaangażowanie zgromadzenia w wychowywanie i kształtowanie dojrzałych postaw u dzieci i młodzieży, szczególnie z najuboższych rodzin. Przybliża troskę okazywaną obłożnie chorym oraz wieloaspektowe wspieranie duszpasterstwa i integrowanie środowiska greckokatolickiego w różnych częściach świata. Wydobywa na światło dzienne, zaangażowanie sióstr w kształtowanie wrażliwości społecznej i formowanie życia duchowego oraz rozwijanie współpracy z duchowieństwem w wymiarze liturgicznym, katechetyczno-pastoralnym i opiekuńczym. Jest to niezwykle fascynująca i budująca historia. Autorka nakreśliła ją przywołując wspomnienia naocznych świadków – uczestniczek burzliwych wydarzeń z przeszłości, a także przytaczając cenne dane ukazujące zanikanie i powstawanie domów zakonnych, przemieszczanie się sióstr oraz ilość dzieci uczestniczących w katechizacji i chorych objętych opieką medyczną. Dzięki monografii odkrywamy mało znane fakty dotyczące życia i aktywności sióstr w różnych częściach świata, podejmowane inicjatywy, często w ekstremalnych warunkach z narażeniem życia.

[…] Monografia wprowadza czytelnika w świat wartości, którymi żyły Siostry Służebnice NPM, czerpiąc siłę z bogatej tradycji bizantyjskiej, przypominając o jedności Kościoła katolickiego w jego różnorodności pod względem obrządkowym, narodowym i językowym.  Siostry były i pozostały na wskroś przeniknięte pasją bezinteresownego służenia najbardziej potrzebującym oraz tym, którzy szukają swojego miejsca w społeczeństwie i wspólnocie kościelnej.

fragment Przedmowy monografii

A man
Napisz do nas

Kontakt do nas

Adres
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Rajców 11 00-220 Warszawa
Telefon:
+48 22 831 73 16
E-mail:
siostrynmp@gmail.com
A man
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)