Pod opieką Maryi – spotkanie młodzieży

07 – 08  października 2017 r. w Domu Sióstr Służebnic NPM w Warszawie odbyły się rekolekcje dla ukraińskiej młodzieży pod przewodnictwem ks. Bazylego Iłyka z Rzymu. Dzień rozpoczął się Boską Liturgią, celebrowaną ks. Włodzimierzem Raczkowskim i ks. Bazylim.

 Po wspólnym posiłku ks. Bazyli wygłosił do młodzieży konferencje na temat pośrednictwa Bogurodzicy Maryi między człowiekiem a Chrystusem. Młodzież miała okazję razem z kapłanami i siostrami zakonnymi zjednoczyć się w modlitwie o pokój na świecie odmawiając wspólnie Różaniec.  Jednym z głównych problemów wyniknęło pytanie, na ile my umiemy tracić czas dla Boga i zatrzymać swoje spojrzenia na Chrystusie. Dlatego też Maryja, jaka jest wzorem Nowej Ewy, niech prowadzi nas w codziennym życiu do kontemplacji Boga w każdej osobie.

Marija Leheta – uczestniczka rekolekcji