Rekolekcje – czas duchowej odnowy

W  dniach 08 do 14 lipca 2018 r. w Przemyślu odbyły się rekolekcje Sióstr Służebnic NPM pod przewodnictwem o. Pantalejmona Sałamachy OSBM (Ukraina). Rekolekcje poprzedziło formacyjne spotkanie z s. Natalią Macina, Przełożoną Prowincjalną z Warszawy.  W duchownej odnowie wzięły udziałach siostry pracujące w Polsce, a także w placówkach misyjnych w Rzymie i Paryżu. W ciszy i modlitwie  siostry czerpały siłę ze źródła Bożych łask, a w pięknej scenerii przemyskiej przyrody medytować Słowo Boże.

Na zakończenie rekolekcji podczas Boskiej Liturgii wspólnota zakonna modliła się o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Sióstr, które obchodziły Jubileusze życia zakonnego:

75 – lecie - s. Кrystyna Delawska i s. Hliba Bojczuk, Św.P. s. Konstantyna Żerebko (+2018),

60 – lecie -  s. Marta Pidłypczak i s. Sozonta Biłas,

55 - lecie - s. Ireny Kozij,

50 – lecie -  s. Lubomira Wacura i s. Lidia Kozar,

25 – lecie - s. Franciszka Sałamaszek. 

Siostry Służebnice NPM