Relikwie świętego Jozafata w Białym Borze

4 czerwca 2018 r. przy dźwiękach cerkiewnych dzwonów i modlitewnego śpiewu parafianie z Białego Boru przywitali relikwie świętego  Jozafata Kuncewicza. Na tą uroczystość  przybyli także wierni z parafii w Międzyborzu i Bielicy.  Wspólnie zanosili swoje modlitwy za wstawiennictwem św. Josafata, prosząc o łaskę pokoju i jedności Kościoła na Ukrainie. Podczas modlitwy Akatystowej i Boskiej Liturgii pod przewodnictwem swoich duszpasterzy, dziękowali Bogu za dar wielkiego ukraińskiego świętego, który całe swoje życie poświęcił Bogu i poniósł męczeńską śmierć za jedność Kościoła.

s. Melania SNPM