Siostry Służebnice NPM na Ukrainie wybrały nową Przełożoną Prowincjalną i jej Radę

26-27 stycznia 2018 roku podczas VIII Prowincjalnej Kapituły Siostry Służebnice Prowincji Matki Bożej  na Ukrainie, wybrały nową Przełożoną Prowincjalną i jej Radę. Gratulujemy i życzymy Siostrze Przełożonej Prowincjalnej s. Mirosławie Jachymec i Siostrom Radnym obfitości Bożych darów i szczególnej opieki Niepokalanej Maryi. Niech Ona wyprasza potrzebne dary w rozeznawaniu woli Bożej, i w podejmowaniu wyzwań naszych czasów -  we współczesnym świecie.

Siostry Służebnice  NPM