Słowo dla duszy – Dotknąć Nieba

Największym pragnieniem każdego chrześcijanina jest osiągnięcie życia wiecznego w niebie. W naszych rozmowach często poruszamy tematy związane z „rzeczami ostatecznymi”, a przede wszystkim z życiem w niebie. Często brakuje nam słów, by określić w należyty sposób tę nadprzyrodzoną  rzeczywistość.

Okres Bożego Narodzenia, przypomina nam o celu ludzkiego życia. A mianowicie, jak należy zdobywać i budować Niebo we współczesnym społeczeństwie, wśród jego globalnych wyzwań i problemów. Niebo - to rzeczywistość i konkretny stan duszy. Bo każdy z nas pragnie żyć w pokoju i chce tego pokoju w swoim sercu. Chce być  wolnym od zniewalającego chaosu w sercu, i rozdarcia między wewnętrznymi głosami osobistego świata.

Uwolnienie z to otrzymujemy przez prawdziwe i szczere nawrócenie. Właśnie w tym momencie moje ziemskie jednoczy się z Niebem, z Bogiem. Który jest  Dawcą tego nieba - wewnętrznego pokoju.

Jednak pamiętajmy, że prawdziwe niebo zbudujemy tylko z żywym Bogiem i tylko we współpracy z Nim. Bo do nieba wchodzą tylko ci, którzy Nim żyją. Niebo wymaga konkretnych wysiłków, szczerego darowania siebie innym, ponieważ Bóg daruje siebie za każdym razem, podczas  Sakramentu Eucharystii.

Przyjacielu! Nie bój się budować Niebo. Zapal swoje serce miłością, i czerpaj siły z Niebios dla kreatywnej twórczości w dobrych uczynkach. Pamiętaj, że piekło będzie się buntować, siać niezgodę i dzielić.

Mój Jezu! Moje niebo jest tylko w Tobie, i tylko z Tobą. Ty wiesz, jak czasami jest ciężko żyć niebem, bo świat go odrzuca, dla niego - jest obcym. Niech przyjdzie twoje Królestwo. Niech zapanuje u nas niebo, które jest wypełnione rzeczywistością wiecznego życia. Amen.

 o. Partenij Pidczecha OSBM

 

Foto:https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,656,co-tak-patrzycie-w-niebo.html