Spotkanie Sióstr katechetek w Warszawie

W dniach 03 – 04 marca 2018 r. w domu Sióstr Służebnic NPM w ramach stałej formacji i rozwoju zawodowego sióstr katechetek, odbyło się spotkanie szkoleniowe. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z posługą katechetyczną wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, którą sprawowali ks. Włodzimierz Raczkowskiego i  ks. Sergij Olijniczuk intencji dzieci - ofiar aborcji i zaprzestanie wykonywania aborcji.

Siostra Natalia Macina Przełożona Prowincjalna, podczas konferencji przypomniała siostrom słowa Papieża Franciszka skierowane do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego: „Katecheza jest filarem wychowania w wierze. Do bycia katechetą konieczna jest zażyłość z Chrystusem, bo gdy "jesteśmy z Nim zjednoczeni, możemy przynieść owoc". Dlatego "pierwszą rzeczą dla ucznia jest przebywanie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego". Proces ten "trwa całe życie".

Ojciec Partenij Pidczecha OSBM podczas konferencji dla sióstr zaznaczył, że dzieci, młodzież a także dorośli potrzebują dziś autentycznych świadków wiary, potrzebują towarzyszenia im w drodze do Chrystusa. Siostry katechetki podczas spotkania dzieliły się wiedzą, jak wykorzystać komputer, by lepiej uatrakcyjnić katechezę i podnosić efekty nauczania. Dla współczesnych uczestników katechezy obrazy i dźwięki, których dostarczają pomoce multimedialne przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny pobudzając wyobraźnię i ciekawość oraz chęć i gotowość uczenia się.  Zdobytą podczas spotkania praktyczną wiedzę siostry katechetki mogą wykorzystać podczas wprowadzenia do tematu katechezy (prezentacje multimedialne, filmy, nagrania, itp.), utrwalenia wiedzy ( krzyżówki, gry interaktywne) a także dla oceny wiadomości uczniów (testy, quizy, itp.).

Następne spotkanie wkrótce.

Siostry Służebnice NPM