Spotkanie Sióstr przełożonych w Warszawie

W dniach 10 – 11 marca 2018 r.  domu Sióstr Służebnic NPM w Warszawie odbyło się spotkanie lokalnych Sióstr przełożonych, którego tematem było: „Wierzyć znaczy kochać”.

W pierwszym dniu spotkania s. Natalia Macina, Przełożona Prowincjalna podczas  konferencji przypomniała  przesłanie papieża Franciszka na Wielki Post oparte  na słowach Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12). Ojciec Święty przestrzega przed niebezpieczeństwem oziębienia miłości w ludzkich sercach. Drugiego dnia konferencję do sióstr wygłosił Ojciec Sebastian Dmytruch (Studyta) ze Lwowa. W swoim słowie wyakcentował zadania i obowiązki przełożonej wspólnoty zakonnej. Podkreślił, że przełożona to siostra,  która na wzór Chrystusa służy swojej wspólnocie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnego ubogacania się.

 

Siostry Służebnice NPM