Święto Mamy w Kruklankach

W niedzielę 13 maja 2018 r. w greckokatolickiej cerkwi w Kruklankach, po zakończeniu Liturgii Świętej, którą sprawował proboszcz o. Paweł Staruch OSBM, dzieci zaprezentowały program artystyczny pt. "Jestem wdzięczny Bogu za Mamę". Zebrani wierni gromkimi brawami nagradzali dzieci za ciepłe słowa pod adresem mam. Nie brakowało wzruszonych twarzy i nie jedna łezka pojawiła się w oku widzów.

s.Olena Mańkut SNPM