Te rekolekcje na zawsze zostaną w naszych sercach

W dniach 1-3 grudnia 2017 roku, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu, odbyły się rekolekcje zorganizowane już po raz trzeci, przez młodzież Towarzystwa ukraińskich studentów-katolików "Obnowa"z Lublina. Tematem spotkania było: "Decyzja, błędy i duchowe rozeznanie".

 Rekolekcjom przewodniczył o. Jurij Błażyjewskij ze Zgromadzenia Księży Orionistów, który jest duchowym opiekunem Towarzystwa „Obnowy” we Lwowie. Udział w spotkaniu wzięło ponad 30 młodych osób z różnych miast: Lublina, Tarnopola, Lwowa, Przemyśla, Czortkowa, Iwano-Frankiwska i innych. Celem tego spotkania było duchowna odnowa i uwielbienie Boga. Piękną oprawę liturgiczną przez śpiew i asystę sprawowali seminarzyści greckokatoliccy studiujący w lubelskim Seminarium Duchownym. Słowa podziękowania zostały skierowane do Sióstr Służebnic, które podczas rekolekcji stworzyły miły, ciepły, domowy klimat dla uczestników spotkania. Te rekolekcje na zawsze zostaną w naszych sercach i być może dla kogoś staną się początkiem nowego, pogłębionego życia z Bogiem.

Ludmiła Bałatowa, uczestniczka rekolekcji ze Lwowa