U stóp ikony „ Matki wygnańców”

W uroczystość „Ofiarowania Matki Bożej w Świątyni” dzieci z Białego Boru razem z rodzicami w szczególny sposób uczcili to święto. Do cerkwi dzieci wprowadzono uroczyście ze świecami i pieśnią do Bogurodzicy. Na tę uroczystość ułożyły modlitwę w intencji rodziców, dzieci, a szczególnie za rówieśników na Ukrainie. Modlili się również o pokój na Ukrainie, żeby Ojczyzna nie doznawała tyle cierpień. Pamiętały także za tych, którzy oddali  życie za naród. Ks. proboszcz Mariusz Dmyterko w homilii wyjaśnił znaczenie ikony Ofiarowania Matki Bożej do świątyni. I na zakończenie oddał wszystkich dzieci, rodziców i obecnych w opiekę Matce Bożej.

 s. Melania Kuzio SNPM