Uroczystość Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

28 sierpnia w Kościele Wschodnim obchodzimy uroczystość Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy Maryi. Święto zostało ustanowione w IV wieku i jest ostatnim z dwunastu najważniejszych świąt w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym. Według tradycji Matka Boża zarówno duszą jak i ciałem odeszła do nieba. Jej odejście z tego świata nie nazywa się śmiercią, lecz zaśnięciem. Duchowym przesłaniem tego święta jest nadzieja, że jako chrześcijanie powołani jesteśmy, aby zmartwychwstać do życia wiecznego. Najświętsza Maryja Panna jest dla nas wzorem umiłowania Boga i wskazuje nam drogę do swego Syna Jezusa Chrystusa. Napełnieni duchową radością wielbimy Boga za to, że otrzymaliśmy w Maryi szczególną Orędowniczkę za nami w niebie.

 

O ikonie

Istnieje pewna analogia pomiędzy ikoną „Zaśnięcia Bogurodzicy” oraz ikoną „Anastasis” - „Zmartwychwstanie Chrystusa”. Zachodni malarze wyróżnili w życiu Chrystusa dwa momenty.  Po pierwsze śmierć i wstąpienie do piekieł, a następnie - zmartwychwstanie. Na Wschodzie, wręcz przeciwnie - Zejście do piekieł już jest zmartwychwstaniem, ponieważ  Chrystus swoją śmiercią pokonał szatana. Ta sama koncepcja jest również wyrażona w Maryjnych ikonach: tutaj „Zaśnięcie” jest przebudzeniem się w Bożym Królestwie.

Po raz pierwszy możemy zaobserwować zjawisko śmierci: dusza opuszcza ciało. Ale nie wchodzi do Szeolu, do piekła, które byłyby zgodne z wyobrażeniem żydowskim. Ona nie wznosi się do nieba, jakby tego chciała grecka platońska teoria. Jest Ona w rękach Chrystusa, „A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.” (Mdr 3, 1). Chrystus trzyma duszę swojej Matki z taką samą czułością, z jaką Ona trzymała w swoich ramionach Wcielonego Boga na podobieństwo Dzieciątka. Оblicze Bogurodzicy w chwili śmierci jest pełne spokoju, Jej oczy zamknięte, ręce złożone na piersiach.

Dziwną może się wydawać scena, przedstawiona na niektórych ikonach „Zaśnięcia Matki Bożej” przed trumną: hebrajczyk chce dotknąć swoimi rękami Bogurodzicy, ale Anioł zdecydowanie je odcina mieczem. Legenda ta wyraża sposób dosłowny ścisłe wytyczne: zabrania się zbliżać do tajemnic życia po śmierci z takim samym zainteresowaniem i tymi samymi metodami wiedzy obowiązującymi w świecie zjawisk.

Ale najbardziej zaskakującym i dogmatycznie najgłębszym ikonograficznym motywem nie jest wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w etapie centralnym, ale zejście na ziemię Chrystusa wśród cherubinów, w chwale, która Jemu się należy. Zatem przejście z tego życia do drugiego wypełnia się przez Chrystusa, w Jego obecności. Zgodnie z nauką eschatologiczną Kościoła Wschodniego: drugie przyjście Chrystusa na ziemię - to fakt, który czeka nas przyszłości. Ale dla świętych ten fakt stał się już pewną rzeczywistością. Dlatego na Wschodzie z wielką pobożnością i oddaniem oddaje się cześć, cudotwórczym relikwiom i ciałom świętych, które pozostały nienaruszone po śmierci. Są one niewielką część Niebiańskiej Jerozolimy pośród tego świata. Święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny jest dla chrześcijan świadectwem tej nadziei i gwarantem pewności wyznawanej wiary. 

http://old.ugcc.org.ua/ukr/library/calendar5/167/

 

Siostry Służebnice NPM

A man
Napisz do nas

Kontakt do nas

Adres
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Rajców 11 00-220 Warszawa
Telefon:
+48 22 831 73 16
E-mail:
siostrynmp@gmail.com
A man
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)