Uroczystości Jubileuszowe w Białym Borze

23 września 2017r. rozpoczęły się w Białym Borze uroczystości z okazji 60 – lecia istnienia parafii, 20 – lecie poświęcenia greckokatolickiej cerkwi p.w. Narodzenia Bogurodzicy, 10 -lecie ogłoszenia Sanktuarium ikony „ Matki Wygnańców” oraz smutnej 70 – rocznicy „Akcji Wisła”.

W domu parafialnym odbyła się historyczna sesja naukowa pod przewodnictwem pana prof. Romana Drozda, który przedstawił w fotografiach przebieg „Akcji Wisła” i pana Andrzeja Fila głową ZUwP w Białym Borze, który również w fotografiach pokazał budowę i rozmalowanie cerkwi zaprojektowanej prof. Jerzym Nowosielskim. Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania udali się do cerkwi na odsłonięcie pamiątkowej tablicy w cześć pierwszego proboszcza ks. Mitrata Stefana Dziubyny, a następnie odprawione zostało nabożeństwo żałobne Panachyda za wszystkie ofiary Akcji Wisła. Dalej kontynuowano modlitwę liturgiczną tzw. Weczirnią ( Nieszpory) w której głównym celebransem nabożeństwa i kaznodzieją był ks. Biskup Włodzimierz Juszczak. Bezpośrednio odbył się jubileuszowy koncert wykonany przez zespół Choreji Kozackiej z Kijowa na czele z Tarasem Kompaniczenkom. Uwieńczeniem tego wieczoru do późnej nocy w cerkwi było czuwanie młodzieży razem ze swymi duszpasterzami.

W niedzielę uroczystości rozpoczęły się Jutrznią, Akatystem w cześć Bogurodzicy i Mołebnem. O godz. 11.00 rozpoczęła się Liturgia św. którą koncelebrowali Arcybiskup Eugeniusz Popowicz i ks.Biskup Włodzimierz Juszczak. Kazanie wygłosił Ks. Biskup Włodzimierz. Na zakończenie Służby Bożej duszpasterze razem z wiernymi przeszli trzy razy dookoła cerkwi w uroczystej procesji z ikoną „Matki Wygnańców” i na zakończenie nabożeństw poświęcono wodę.

Świętowanie przedłużyło się jeszcze koncertem zespołu Choreji Kozackiej, który odbył się u stop ikony Matki Bożej przed świątynią.  Uczestnicy koncertu wielokrotnie z Tarasem Kompanicznkom wyśpiewali błagalne słowa pieśni do Matki Bożej „Podaj nam ruku ne daj na muku Matko Myłoserdna”.

Wspaniałe było to, że tym uroczystościom towarzyszyła cudowna słoneczna pogoda i nad świątynią swoim śpiewem często wzruszająco żegnali się z pielgrzymami żurawie.

Za ten nieoceniony dar duchowych przeżyć Bożego Słowa, Sakramentu Pokuty i Eucharystii, a także natchnionej modlitwy niech będzie uwielbiony Bóg i Najświętsza Maryja Panna.

 s. Melania Kuzio SNPM