Uroczystości pogrzebowe siostry Konstantyny SNPM

Tymi dniami Siostry Służebnice NPM w Prałkowcach, koło Przemyśla  pożegnały Ś. P. siostrę Konstantynę Marię Żerebko. Wieczorem 14 maja 2018 r odbyło się nabożeństwo za duszę zmarłej zwane „Parastas”, któremu przewodniczył Proboszcz Greckokatolickiej Katedry p.w. św. Jana Chrzciciela,  ks. Mitrat Bogdan Stepan i Ihumen Klasztoru о. Dymitr Harasim OSBM.

15 maja w kaplicy  Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach Boskiej Liturgii  Jego Ekscelencja Arcybiskup Jan Martyniak w koncelebrze z о. Dymitrem OSBM, ks. Dariuszem Wowkiem, ks. Dymitrem Laszko. Arcybiskup Jan podczas kazania pokreślił prawdę o tym, że Jezus Chrystus poprzez swoje uniżenie i śmierć na krzyżu zdjął z nas piętno śmierci i darował nam życie wieczne. Wszyscy doświadczamy cierpienia w swoim życiu. Św. Jan w swojej Ewangelii przypomina nam słowa Jezusa: " Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” (J 12,24). Św. P. s. Konstantyna niby to malutkie ziarenko swoimi małymi codziennymi uczynkami wielbiła Boga pochylając się nad chorymi i potrzebującymi. Jaki plon ono przyniosło wiadome jest tylko Bogu, który jest znawcą ludzkich serc.  Jej dobre uczynki idą dzisiaj za nią. W swojej posłudze s. Konstantyna była wierną córką błogosławionej siostry Josafaty Hordaszewskiej.

Po zakończeniu Świętej Liturgii pod przewodnictwem ks. Mitrata Bogdana i kapłanów doczesne szczątki zmarłej siostry przewieziono na cmentarz, przy ul. Słowackiego i spoczęły we wspólnym grobowcu Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu. Niech Dobry Bóg przyjmie duszę   Ś. P. s. Konstantyny i obdarzy wiecznym szczęściem w niebie.

Siostry Służebnice składają serdeczne podziękowanie Arcybiskupowi Janowi Martyniaku, księżom za przewodnictwo w nabożeństwach pogrzebowych, a także personelowi medycznemu, pracownikom i mieszkańcom za udział we wspólnej modlitwie za duszę zmarłej s. Konstantyny.