Wielkanocne hajiwky w Ząbkach, koło Warszawy

15 kwietnia 2018 r. w Ząbkach, koło Warszawy ul. Powstańców 30,  po zakończeniu Boskiej Liturgii, której przewodniczył о. Włodzimierz Raczkowski  odbyły się  tradycyjne pieśni i tańce wielkanocne, zwane hajiwkami, wesniankami. Do wspólnej zabawy, prowadzonej  przez Siostry Służebnice NPM  i młodzież z Warszawy włączyli rodzice z dziećmi oraz parafianie.  Wspólna wielkanocna zabawa na chwałę Zmartwychwstałego Pana przyniosła wszystkim wiele radości, a przede wszystkim najmłodszym uczestnikom.

Siostry Służebnice NPM