Wielkopostne spotkanie dla młodzieży u Sióstr Służebnic w Warszawie

Siostry Służebnice NPM serdecznie zapraszają studentów i pracującą młodzież na wielkopostne spotkanie, które odbędzie się w dniach 24 – 25 lutego 2018 r. w Warszawie, ul. Rajców 11. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21 lutego 2018 r. na adres: siostrynmp@gmail.com. Kontakt tel.: s. Magdalena – 723 323 762