Wigilia u Sióstr Służebnic w Warszawie

 6 stycznia 2018 r., wraz  z pojawieniem pierwszej gwiazdy na niebie,  Siostry Służebnice  razem z zaproszonymi gośćmi - jak jedna rodzina podczas wigilii, przywitali Nowonarodzonego Chrystusa. Wieczerza wigilijna rozpoczęła się modlitwą w kaplicy pod przewodnictwem о. Włodzimierza Raczkowskiego. Po uroczystym przeczytaniu Bożego Słowa, Siostra Natalia Macina,  Przełożona Prowincjalna przywitała wszystkich zebranych i  podzieliła  się chlebem -prosforą życząc wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Wigilijne spotkanie napełniło wszystkich głęboką radością,  a wspólne kolędowanie,  było uwielbieniem Bożego Syna, który narodził się Betlejem, by nas zbawić.

Siostry Służebnice NPM