Zakończenie IV Konferencji naukowo – praktycznej w Iwano-Frankowskim Seminarium Duchownym

W dniach 27 - 28 października 2017 r., w Iwano-Frankowskim Seminarium Duchownym św. Jozafata, Biskupa i Męczennika, odbyła IV konferencja naukowo - praktyczna na temat „Ojciec Jeremiasz Łomnicki i droga do świętości Stanisławowskich Nowo Męczenników”. Organizatorami Konferencji byli: rektor  IFDS o. Oles Budziak, wicerektor dr Andrij Czornenko, moderator i główny organizator przedsięwzięcia, oraz seminarzyści Iwano-Frankowskiego Seminarium.

27 października uczestnicy konferencji wzięli udział uroczystej Boskiej Liturgii, której przewodniczył biskup Jozafata (Moschych). Seminaryjny kościół był wypełniony modlitwą i prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników konferencji. Wśród zaproszonych gości, były obecne Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi z Ukrainy, Polski i Serbii wraz s. Zofią Łebedowicz,  Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Dla Sióstr, o. Jeremiasz Łomnicki, jest postacią szczególną i niezwykle szanowaną. Jest ich Ojcem duchownym i Współzałożycielem Zgromadzenia, który znacznie przyczynił się do jego rozwoju i rozpowszechnienia.

 Staranna i rzetelna praca podczas konferencji zaowocowała ciekawą dyskusją po zakończeniu spotkań w poszczególnych sekcjach, gdzie moderatorzy grup usystematyzowali fakty historyczne i teologiczne dotyczące osoby o. Jeremiasza Łomnickiego, jak też całej epoki historycznej i całego jego otoczenia. Wiadome jest, że Pan Bóg formował o. Jeremiasza w trudnych czasach prześladowań Kościoła. To jednak dzięki Jego doskonałemu posłuszeństwu Bożej woli Ukraiński Greckokatolicki Kościół otrzymał w osobie o. Jeremiasza wielkiego głosiciela wiary i przykład do naśladowania.

 

Więcej na stronie https://ifds.org.ua/novyny/seminariia/4267-v-ivano-frankivskii-dukhovnii-seminarii-vidbulas-iv-mizhseminariina-naukovo-praktychna-konferentsiia-na-temu-otets-yeremiia-lomnytskyi-ta-shliakh-do-sviatosti-stanislavivskykh-novomuchenykiv.html

Foto: Witalij Lesiw

Centrum informacyjne IFDS