Zakończenie Roku Szkolnego w Międzyszkolnym Zespole Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii w Olsztynie

20 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie Roku Szkolnego języka ukraińskiego i religii. W greckokatolickiej cerkwi w Olsztynie  podczas Boskiej Liturgii, którą sprawował proboszcz ks. Jan Hałuszka, uczniowie razem z rodzicami i nauczycielami dziękowali Bogu za wszystkie łaski, które otrzymali w ciągu roku szkolnego. Dzieci i młodzież razem z chórem śpiewały Służbę Bożą. Po zakończeniu Liturgii uroczyste zakończenie roku było kontynuowane w  parafialnej sali. Wśród zaproszonych gości była obecna  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie Pani Іwona Jasińska, Przewodniczący olsztyńskiego Oddziału ZUwP  pan Stefan Migus, ks. Proboszcz Jan Hałuszka, przewodniczący Rady Rodziców Zenon Pidsudko. Uroczysty apel prowadziła p. Sylwia Pietnoczka i p. Mirosława Czetyrba - Piszczako. Uczniowie otrzymali świadectwa, a także nagrody za osiągnięcia w nauczaniu. Szczególnym momentem dla wszystkich zebranych, było pożegnanie trzeciej klasy gimnazjum.

 

Źródło i foto: http://www.cerkiew.olsztyn.pl/2018/06/zavershennya-navchalnogo-2017-2018-roku/