Złoty Jubileusz życia zakonnego

19 maja 2018 r. w Rzymie swój 50-letni jubileusz życia zakonnego obchodziły: s. Lidia Kozar i s. Lubomira Wacura, Służebnice NPM  z Prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce. Siostry od wielu lat niosą swoją posługę w kuchni w Papieskim Ukraińskim Kolegium Świętego Jozafata w Rzymie. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się  Boską Liturgią pod przewodnictwem ks. bp. Dionizego Lachowicza OSBM, Apostolskiego Wizytatora dla Ukraińców-katolików we Włoszech. Razem w koncelebrze sprawowali: ks. bp Irenej Biłyk OSBM, kanonik Papieskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore i kapłani z Kolegium Świętego Jozafata w Rzymie. We wspólnej modlitwie i uroczystościach uczestniczyłi Ojcowie Bazylianie, Siostry Służebnice NPM z  Przełożoną Generalna Zgromadzenia s. Zofią Łebedowicz i s. Natalią Macina, Przełożoną Prowincjalną z Polski, oraz Siostry Bazylianki. 

Tego dnia pod adresem drogich Sióstr Jubilatek rozbrzmiewały serdeczne życzenia i oraz słowa wdzięczności za ich ofiarną posługę w kolegium i w Zgromadzeniu oraz w Kościele.

Dziękujemy Bogu za dar życia i powołania s. Lidii i s. Lubomiry. Życzymy im dobrego zdrowia wszelkich łask na dalszej drodze życia zakonnego.

Siostry Służebnice NPM

foto: https://www.facebook.com/pontificiocollegioucraino/?hc_ref=ARTL1A0iTXFGAViaOwTSr4_LpqkN5oLcoBcqXB0hbkRDkyEL3oyj2FbW5elRphskuyA