Żyć dla Chrystusa – rekolekcje dla Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu.

14 sierpnia 2018 r. zakończyły się sześciodniowe  rekolekcje dla Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu pod przewodnictwem o. Jurija Błażyjewskiego ze Zgromadzenia Ojców Orionistów ze Lwowa.  Тe dni duchowej odnowy poprzedziło jednodniowe spotkanie formacyjne Sióstr, które prowadziła s. Natalia Macina Przełożona Prowincjalna z Warszawy.  W rekolekcjach wzięły udział siostry z Polski i Słowacji. W klimacie milczenia i modlitwy, słuchając konferencji i rozważając Boże Słowo siostry wzmacniały swe duchowe siły. 

Siostry Służebnice NPM