Życie we wspólnocie - formacyjne spotkanie w Warszawie

W dniach od 31 maja do 03 czerwca 2018 r. w Prowincjalnym Domu Sióstr Służebnic NPM odbyły się formacjne spotkania  pod przewodnictwem о. Roberta Łysejko OSBM, ojca duchownego Papieskiego Kolegium Świętego Jozafata w Rzymie. Głównym tematem było " Wspólnotowe życie w świetle Bożego Słowa". Siostry miały możliwość pogłębić prawdę, iż ich wspólnoty będą stawały się silnymi, kiedy będą zjednoczone Chrystusem. Radosne było to, że wszyscy razem w oktawie Święta Zesłania Świętego mogły modlić się w różnych potrzebach naszej Cerkwi i narodu.  

Siostry Służebnice NPM