Charyzmat

Charyzmat – jest szczególnym darem Ducha Świętego, którego Bóg udziela założycielom, powołanym, by przekazywać go drugim i  powołać do życia nowe instytucje. Dar charyzmatu ukazuje odmienność jednej duchownej rodziny od drugiej.

Siostry Służebnice od początku swego istnienia realizowały swój charyzmat przejawiający się w służebnej postawie wobec potrzebujących. Oddawały tym chwałę Bogu, za przykładem Niepokalanej Maryi, która stała się dla sióstr wzorem doskonałego poświęcenia. Pod Jej opieką siostry mogą codziennie ofiarowywać się Chrystusowi, współpracować z Nim w dziele zbawienia świata

Błogosławiona s. Josafata Hordaszewska Współzałożycielka Sióstr Służebnic dbała o to, by Zgromadzenie rozwijało się w swym charyzmacie – podnosić z upadku duchowego i moralnego naród – wychowywać serce narodu – iść tam, gdzie jest największa potrzeba. Umiała pojednać modlitwę z pracą apostolską i połączyć ich razem w jeden ruch miłości, który obejmował Boga i bliźniego.

W duchu swych Założycieli siostry w Polsce wielką uwagę przydzielają pracy wychowawczej, prowadzą katechizację wśród dzieci i młodzieży w szkołach, wychowując do wiary i miłości Boga, Kościoła i narodu. Przygotowują do Archidiecezjalnych przeglądów twórczości religijnej, jasełek, konkursów biblijnych itp.

Współpracują z Komisjami Katechetycznymi, aktywnie uczestniczą w opracowywaniu podstaw i programów katechetycznych. Organizują spotkania i warsztaty i wycieczki dla dzieci i młodzieży.

Swoją posługą obejmują misyjne placówki w Papieskim Kolegium św. Jozafata  w Rzymie i  Paryżu. Siostry w Paryżu prowadzą katechizację dzieci i pracują w parafii wśród emigrantów z Ukrainy, których z każdym rokiem jest co raz więcej.

Siostry wierne charyzmatowi  Zgromadzenia realizują swą apostolską działalność pracując z młodzieżą i rodzinami. W ciągu roku udostępniają Dom Rekolekcyjny w Przemyślu dla dzieci młodzieży oraz rodzin. Centrum rekolekcyjne jest wyjątkowym miejscem spotkania z Bogiem, miejscem modlitwy i kontemplacji.

Siostry poświęcają wiele troskliwej uwagi socjalnej posłudze, szczególnie w Ekumenicznym Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach, koło Przemyśla. Dom Bożego Miłosierdzia,  jest miejscem, w którym ludzie w podeszłym wieku, chorzy, otrzymują szczególną pomoc. Przy tym domu prężnie funkcjonuje Centrum Rehabiltacyjne im. Błogosławionej Josafaty Hordaszewskiej, w którym chorzy mają możliwość korzystania z różnych procedur medycznych.  W Centrum Szkoleń, prowadzane są różne formy podniesienia kwalifikacji medycznych sióstr, fizjoterapeutów, pracowników, którzy na co dzień zajmują się chorymi i niepełnosprawnymi.

Przy Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach została powołana Kapituła Nagrody Pojednania Polsko - Ukraińskiego, której celem jest wzajemne zbliżenie, tolerancja i współpraca polsko - ukraińska.

Siostry dbają o piękno świątyń Bożych, realizując swoją posługę w zakrystiach, wypiekają prosforę, dbają o szaty liturgiczne, piszą ikony, prowadzą śpiew liturgiczny itp. 

 Na wzór Bogurodzicy i za przykładem Błogosławionej Matki Josafaty siostry są zawsze gotowe z radością służyć swojemu Kościołowi i narodowi.

Rozpoznając znaki czasu w świetle Ewangelii, siostry zwracają uwagę na potrzeby odrodzenia misji, głoszą Królestwo Boże nie tylko w swoim narodzie, ale wśród innych narodów.

Hasło  Zgromadzenia : “Chwała Bogu, Cześć Maryi, Nam pokój”, w pełni oddaje misję, do jakiej Siostry zostały powołane i którą  starają się realizować  w życiu codziennym.

Koszalin
Koszalin
EDPS Prałkowce
EDPS Prałkowce
Olsztyn
Olsztyn
Paryz, Francja
Paryz, Francja
Warsztaty pisania ikon
Warsztaty pisania ikon
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)