Warsztaty pisania ikon

Siostra Olena D. Mańkut SNMP ukończyła Letnie Studia Ikonograficzne na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie  (sześć semestrów), jest również absolwentką warsztatów ikonopisarskich prowadzonych przez Drogę Ikony. Umiejętności ikonopisarskie zdobywała też w ramach działalności Szkoły Malowania Ikon im. Sw. Józefa w Wadowicach oraz w Letniej Szkole Ikonograficznej im. Św. Onufrego w Ławrowie na Ukrainie.

Zdobytymi umiejętnościami siostra Olena dzieli się prowadząc warsztaty ikonograficzne od 2010. Warsztaty te organizowane były w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, Zespole Szkół w Pozezdrzu, w Zepole Szkół z UJN w Bartoszycach, przy Parafii Trójcy Świętej w Giżycku oraz w Klasztorach Sióstr Służebnic NMP w Kruklankach i w Bartoszycach. Od kilku lat siostra współpracuje przy realizacji projektów - letnie warsztaty ikonograficzne- organizowane przy parafii Narodzenia NMP w Białym Borze.

Zajęcia ikonopisarskie mają dwojaki charakter: warsztatów albo rekolekcji z pisaniem ikon.

Siostra podczas zajęć dzieli się podstawowymi informacjami dotyczącymi warsztatu ikonopisania, kanonu w ikonie, roli ikonopisa w tworzeniu ikony oraz jej symboliki, informacjami dotyczącymi znaczenia i roli ikony w chrześcijańskim świecie. Niektórzy uczestnicy warsztatów brali udział w nich wielokrotnie i wykonali po kilka ikon.

-