Myśli bł. s. Josafaty

1.    Panie, jesteś moim Stworzycielem... Z ojcowską troską dbasz o mnie, dlatego jest właściwym, by wszystko oddać Tobie, bo wszystko jest Twoje.

2.    Panie wszechmogący daj mi, łaskę, abym moje śluby składała nie tylko ustami, ale i sercem.

3.    ....bez Twojej łaski, Panie, nie jestem w stanie wypowiedzieć nawet jednego słowa „Jezu”…

4.    Wszechmogący Boże, do Ciebie zawsze będę podnosić moje oczy, błagając o pomoc!

5.    Z Bogiem mogę wszystko urzeczywistnić.

6.    Panie, jesteś wieczny. Ty jesteś godnym wszelkiej służby.

7.    Jakże jestem szczęśliwa, że mogę służyć Temu, któremu służba jest królowaniem, nie tylko na tym świecie, ale w wieczności.

8.    Spraw, abym nigdy nie chciała wyrwać się z tych węzłów, które teraz wiążą mnie z Tobą.

9.    Panie! Wszystko, co można powiedzieć o Tobie, Panie, zawiera w sobie to jedno słowo. Panie, Ojcze, Synu, Duchu Święty, mój Boże, wszystko moje!

10.    Jesteś dobry i miłosierny, przyjmując moje dary, moją posługę.

11.    Wszechmogący Boże, niech Twoja łaska zawsze będzie ze mną i niech działa we mnie w pełni... Ty jesteś źródłem wszelkiej doskonałości i dobra.

12.    Składając śluby pragnę Cię doskonale kochać i całkowicie oddać się Twojej służbie.

13.    Znając Twój Majestat, jak śmiem się do Ciebie zbliżyć? Jestem prochem i popiołem, suchą słomą... drzewem, które nie wydaje owoców, chociaż żywi się rosą Krwi Pana.

14.    Jestem przepełniona nadzieją i proszę Cię Boże, abyś wpisał moje imię w Księdze Życia.

15.    Mój Boże, co teraz robię, nie czynię dla zwyczaju... ale tylko dlatego, że taka jest Twoja wola.

16.    ...Kocham Cię i z miłości do Ciebie pragnę osiągnąć wielką doskonałość.

17.    Nie pragnę żadnego wynagrodzenia, ponieważ otrzymałam od Ciebie tak wiele łask ... ale ponieważ, że jesteś szczodry ... ześlij mi miłość do Ciebie!

18.    Nie chcę żadnej innej nagrody, niż kochać Cię coraz bardziej.

19.    O miłości moja, o radości, która jest ponad wszelkimi ludzkimi uczuciami.

20.    Wszechmogący Panie, niech Twoja łaska zawsze będzie ze mną.

21.    ...błagam Cię, zabierz mnie z tego świata w tych latach, kiedy jestem najbardziej przygotowaną, by stanąć przed Tobą.

22.    ... pozwól mi wzmocnić się Twoim Ciałem i Najdroższej Krwią i umrzeć na Twoim łonie, tak jak umarł św. Józef. Nie potrzebuję niczego więcej.

23.    Nie jest to prosta decyzja, którą przyjmuję tak, jak na spowiedzi św., ale ślub prawdziwy, którym zobowiązuję się, jak najściślej zjednoczyć z Tobą.

24.    Mój najwyższy, wieczny Panie, chcę złożyć ten ślub z najczystszą intencją i miłością.

25.    Ona (Maryja) jest pocieszycielką grzeszników, moją jedyną nadzieją i pomocą, Matka mojego Zgromadzenia.

26.    Ona (Maryją) otacza mnie i całe Zgromadzenie Służebnic swoja opieką.

27.    ... moje śluby złożone w Jej obecności będą droższe Tobie, mój Boże ... Maryjo przyjdź mi z pomocą. Zapraszam na moje śluby.

28.    W przyszłości okrywaj swoim świętym płaszczem tą małą rodzinę, nasze Zgromadzenie... nie zginiemy pod Twoją opieką.

29.    A po doczesnych trudach przygarnij nas wszystkich do siebie w Królestwie Niebieskim, abyśmy mogli Cię na zawsze wychwalać, nasza najdroższa Matko!

30.    Zapraszam na moje Śluby wszystkich aniołów i wszystkich świętych, którzy królują w niebie z Panem naszym Jezusem Chrystusem.

31.    Jezu, Jezu! Chcę tylko Ciebie. Ty mi już dałeś tyle łask, daj mi tę ostatnią.

32.     - Jakie szczęście mieć tak wiele sióstr! Moim świętym obowiązkiem jest modlić się za każdą z nich. Jezusie, Maryje, Józefie...

33.    O Jezu, który jesteś życiem dusz, spraw, aby moja dusza żyła w Tobie dla Ciebie i przez Ciebie.

34.    O Jezu, niech ona myśli o Tobie, mówi o Tobie, pracuje dla Ciebie, niech Cię szuka, walczy o Ciebie i jednoczy się z Tobą.

35.    Jezu bądź jedynym źródłem i celem mojego życia. Ty bowiem jesteś moją mądrością, siłą i pocieszeniem, moim słowem, szczęściem i skarbem tutaj i w wieczności.

36.    O Chryste! Żyłeś wśród ludzi, pracowałeś i cierpiałeś z nimi. Tak samo we wszystkich moich sprawach pragnę tylko tego, czego pragnie Twoje Najświętsze Serce. Amen.

37.    Siedzę i patrzę na zasuszony kwiatek…. Pan Bóg chciał, aby jego widok wzniósł mój umysł do Niego.

38.    Jeśli nie oszczędził swojej wszechmocy dla kwiatu, który dziś zakwitnie i jutro więdnie, co zrobi dla mojej duszy, która chce Go kochać?

39.    Gdzie powstają te perfumy, którymi jest nasączony każdy kwiat, gdzie są wzory lub szablony dla cudownego połączenia płatków?

40.    Jaka będzie moja dusza, gdy zacznie ją barwić wszechmoc Boża?

41.    Znalazłszy mnie godną, taką, która kocha Pana nie tylko słowami i uczuciami, ale także czynami?!

42.    O mój Boże, niech się stanie Twoja wola.

43.    Chcę Cię kochać tak, jak jesteś tego godny.

44.    Moja wdzięczność Tobie sprawia, że kocham i raduję się tylko w Tobie.

45.    To tylko Ty jesteś źródłem szczęścia i jesteś godny tysiąca serc.

46.    O Jeruzalem, Jeruzalem, ojczyzno moja!...

47.    Jak jeleń zmęczony długą podróżą, szuka żywej wody, tak moja dusza tęskni za Tobą, mój Boże!

48.    Och, kiedy będę mógł czerpać żywą wodę ze źródła, z którego płynie życie wieczne?

49.    Kiedy już nadejdzie ten długo oczekiwany dzień, kiedy osiągnę tę czystą nieprzemijającą radość?

50.    ... o mój Boże, nie, nie zniosę już dłużej tego pragnienia - kontemplowania Ciebie i radowania się Tobą.

51.    O, gdyby to pragnienie mogło przyspieszyć moją śmierć, jakże byłam by szczęśliwą!

52.    Och, zbliż się, mój Boże! Och, pospiesz się do momentu mojego wyzwolenia!

53.    Och, kiedy nadejdzie ten piękny dzień, po którym noc nigdy nie zapadnie?!

54.    O, pragnę i czekam na ten dzień, zawitasz do mojej duszy - wejdź, o Jeruzalem, do radości twego Pana, do radości mojego Pana, cóż innego mam powiedzieć?

55.    O, umiłowany Jeruzalem, moja wieczność! Jakie cudowne rzeczy o Tobie mówią.

56.    Wszystko, co zostało powiedziane i zostanie powiedziane o Tobie, jest niczym w porównaniu z tym, Kim jesteś.

57.    Piękno wszystkiego, co widzę tu na ziemi, nie mogę nawet nazwać cieniem piękna, którym jesteś!

58.    O umiłowany Jeruzalem, ojczyzno moja, bądź odtąd jedyną moją pociechą.

59.    Do Ciebie, Boże, będę wznosić moje oczy i całe pragnienie mojego serca.

60.    Nie chcę ani słyszeć, ani mówić, ani czytać o niczym innym, tylko o Tobie, mój Boże!

61.    A kiedy coś o Tobie przeczytam, zachowam to i będę przypominać sobie w mojej pamięci.

62.    Ach, to ty nieszczęśliwe ciała, to ty powstrzymujesz i trzymasz, jak biedny ptak w ciasnej klatce, i nie dajesz mi odpowiedniego jedzenia i picia ...

63.    Moje ciało... kiedy staniesz się tak wyczerpanym, że będę mogła swobodnie popłynąć do mojego Stwórcy?

64.    Nie, nie oczekuję niczego i nikogo innego oprócz Ciebie, o mój Boże!

65.    Oczekuję Jezusa Chrystusa, mojego Pana, który przemieni moje ciało... i uczyni je podobnym do Jego uwielbionego Ciała.

66.    Czekam, aż sam Pan zaprosi mnie na ucztę.

67.    ...przyjdź, Panie, przyjdź i nie zwlekaj dłużej.

68.    Przyjdź Jezu i powiedz jak zwykle: „Pokój z Tobą!”

69.    Przyjdź i wybaw nas z ciężkiej niewoli. Przyjdź, o mój Zbawicielu, przyjdź!

70.    Ach, posłuchaj mnie ... mój Boże i otwórz tron szczęścia na moje pragnienie. O, jak szczęśliwi są ci, którzy już to zrozumieli!

71.    O, jak wielka jest ta chwała, którą święci dzielą z Bogiem .... otrzymawszy, nigdy jej nie stracą. Tam zawsze będą szczęśliwi.

72.    Tam młodość się nie starzeje, światło nie gaśnie, piękno nie znika, miłość nie staje się chłodna, zdrowie nie słabnie.

73.    ... gdyż wszelkie dobro zawiera się w Tym, którego posiądziemy - w najwyższym, najświętszym Bogu.

74.    ...szczęśliwi są ci, którzy przebyli szerokie morze tego świata i szczęśliwie przybyli do portu.

75.    A co z tymi potrzebującymi, którzy pozostaną na rozbitej łodzi między skałami… Czy dopłyną do celu?

76.    O Jezu, Twoje światło świeci przed naszymi oczami tylko z daleka, pośród nieprzeniknionej ciemności, która nas otacza.

77.    O Jezu, wybaw nas, bo giniemy, i wybaw nas mocą Twojego krzyża.

78.    Wołamy do Ciebie, któryś nas odkupił.

79.    Dlatego wysłuchaj nas, wysłuchaj Boże i Zbawiciela nasz, kiedy wołamy - ze środka tego morza, walcząc pośród morskich fal.

80.    Widzimy Cię, Jezu, zawsze na brzegu, i stamtąd Ty patrzysz na nas, na jakie niebezpieczeństwa jesteśmy narażeni i jak zmagamy się, aby zwyciężyć w tej walce.

81.    Ocal nas ze względu na Twoje imię i spraw, żebyśmy bezpiecznie żeglowali między skałami, a nareszcie spoczęli w Twoich ramionach, o mój Boże! Amen.

82.    Czym jest cały świat w porównaniu z Bogiem? Czym jest życie doczesne w porównaniu z wiecznością??

83.    Postaram się jak najlepiej wypełniać swoje codzienne obowiązki, pamiętając, że Bóg na mnie patrzy i postaram się znaleźć łaskę w Jego oczach.

84.    Moja uwagę powinna być zwrócona Boga tak, jak gdyby na świecie nie było nikogo, tylko Pan i ja.

85.    Trzeba każdego dnia poświęcać trochę czasu na rozmyślanie o cierpieniach Jezusa Chrystusa i szukanie siły i uzdrowienia w słabościach duszy.

86.    Staraj się jak najmniej rozmawiać i tylko z konieczności. Unikaj niepotrzebnych rozmów.

87.    Dziewico Niepokalana, Matko Boża! Naucz mnie kochać Pana. Wybieram Cię za moją Matkę.

88.    Maryjo, wybacz mi, jeżeli w jakikolwiek sposób byłam niegodna Twojej miłości.

89.    Zawierzam wszystko naszej Niepokalanej Dziewicy.

 

A man
Napisz do nas

Kontakt do nas

Adres
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Rajców 11 00-220 Warszawa
Telefon:
+48 22 831 73 16
E-mail:
siostrynmp@gmail.com
A man
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)