Spotkanie-kontakt

 
Czego szukacie?
J 1,38
Odkryć powołanie i odpowiedzieć na nie jako osoba wierząca, to znaleźć kamień, na którym jest wypisane własne imię lub powrócić do źródeł własnego ”ja”.
Pomocą w podjęciu trudu odkrywania swojego powołania służy:
  • codzienny, osobisty, pogłębiony kontakt z Bogiem na modlitwie i w słowie Bożym
  • kontakt ze Zgromadzeniem, z siostrami
  • udział w prowadzonych przez Zgromadzenie rekolekcjach
  • kilkudniowy pobyt w jednej z naszych wspólnot w celu przyjrzenia się z bliska stylowi naszego życia.
 
 
Myślisz o życiu zakonnym?
 
Pragniesz rozeznać swoje powołanie?
 
Chciałabyś przeżyć kilka dni w naszej wspólnocie zakonnej?
 
 
napisz na adres: