Etapy formacji


 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
J 1,41
CIĄGŁA FORMACJA
— jest drogą wiary, dojrzewania w powołaniu. To proces ciągłego nawrócenia, który trwa całe życie.
 
 
pogłębienie jedności z Bogiem
 
otwieranie się na potrzeby i nowe wyzwania czasu
 
troska o wierność Chrystusowi
 
ustawiczne odnawianie gorliwości w apostolskiej służbie
 
pogłębienie wierności charyzmatowi Założycieli i Zgromadzenia
 
„W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał.” . (1 P 1,15)