Etapy formacji


 
Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
J 1,38
Kandydatura
— to czas przygotowania osoby do nowicjatu
 
 
kandydatka pod opieką siostry-wychowawczyni wzrasta w modlitwie i miłosci Boga
 

bierze udział w życiu wspólnoty zakonnej
 
poznaje siebie, prawdy wiary chrześcijańskiej i wzmacnia swój życiowy wybór
 
Po rocznej próbie odbywa się uroczystość obłóczyn, kandydatka otrzymuje zakonny habit.