Etapy formacji


 
Poszli więc i zobaczyli gdzie mieszka,
i tego dnia zostali u Niego.
J 1,39
ŚLUBY CZASOWE
— to nowy etap osobistej odpowiedzialności w życiu konsekrowanym siostry i jej gotowości do kontynuowania misji Chrystusa. Siostra składa śluby corocznie przez okres pięciu lat, po czym składa śluby wieczyste.
 
 
dalsza formacja i rozwój powołania w harmonii modlitwy, wspólnoty i pracy apostolskiej
 
pogłębienie poczucia przynależności do Kościoła, a w nim do Zgromadzenia
 
formacja zawodowa pod kątem powierzonych zadań
 
przygotowanie do poświecenia się Bogu poprzez złożenie profesji wieczystej