BARTOSZYCE

ul.  J. Bema  26

11–200  Bartoszyce

Email:  ss.bartoszyce@gmail.com

Dom Błogosławionej s. Josafaty Hordaszewskiej w Bartoszycach, przy ul.  Gen. Józefa Bema 26 istnieje od 1986 r. Zamieszkały w nim siostry, które objęły katechizację dzieci i młodzieży przy parafiach greckokatolickich na tym terenie. Do dziś siostry aktywnie pracują: prowadzą katechezę, organizują spotkania - warsztaty dla dzieci i młodzieży, dni modlitwy dla starszych, spotkania wigilijne, odwiedzają osoby chore i potrzebujące pomocy.