KOSZALIN

Siostry Służebnice NPM

Zwycięstwa 299

75–672  Koszalin

Email: zss_npm@neostrada.pl

Siostry Służebnice  mieszkają w domu pod opieką św. Józefa w Koszalinie od stycznia 1974 r. Do dziś siostry wierne charyzmatowi swych Założycieli z wielką miłością  i poświęceniem  prowadzą katechizację wśród dzieci i młodzieży niosąc im Dobrą Nowinę o Chrystusie. Organizują modlitewne spotkania, wycieczki i warsztaty. Biorą aktywny udział w życiu parafii i Kościoła.