OLSZTYN

Dom Matki Bożej Dobrej Rady

Siostry Służebnice NPM

M. Karłowicza 8

10–276  Olsztyn

Email: snpm.olsztyn@interia.pl

Wspólnota Sióstr Służebnic pod opieką Matki Bożej Dobrej Rady w Olsztynie istnieje od 1982 r. Siostry zajmują się katechizacją dzieci i młodzieży, prowadzą, dbają o piękno Bożej świątyni, organizują wycieczki, warsztaty i aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła.