Prałkowce

Siostry Służebnice NPM

Prałkowce 231

37–700 Przemyśl

Email: edps.pralkowce@gmail.com

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w  Prałkowcach koło Przemyśla rozpoczął swą działalność od 23.12.2003 r. Jest nazwany Domem Bożego Miłosierdzia, w którym pomoc otrzymują ludzie starsi i chorzy. Przy Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej  siostry prowadzą Centrum Rehabilitacji im. Błogosławionej s. Josafaty Hordaszewskiej i Ośrodek  Szkolenia.