PRZEMYŚL

Dom Opatrzności Bożej – Nowicjat

 Siostry Służebnice NPM

Wysockiego  59

37–700  Przemyśl

Email: siostrysluzebnice@gmail.com

Dom Opatrzności Bożej Sióstr Służebnic w Przemyślu istnieje od 1991 r. W ciągu roku siostry organizują rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin. Jest on szczególnym miejscem  modlitwy i kontemplacji.  Dom ten, jest też domem nowicjatu, w którym pierwsze kroki życia zakonnego stawiają osoby pragnące poświęcić swe życie Bogu.