FRANCJA - PARYŻ

Soeurs Servantes de Marie

Immaculée

10, Rue Ernest Lacoste

75 012 Paris, France

Wspólnota misyjna Sióstr Służebnic w Paryżu istnieje od 15.02. 1958 r. Siostry z naszej Prowincji w 1977 r objęły pracę  w tej misyjnej placówce. Zajmują się katechizacją dzieci i młodzieży, niosą pomoc chorym i aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej.