WŁOGHY - RZYM

Wspólnota misyjna

Suore Ancelle di Maria Іmmacolata

Pontificio Collegio di San Giosafat

Passeggiata del Gianicolo 7

00165 Roma

Email: ss.gianicolo@hotmail.it

Pracę w Papieskim Kolegium św. Josafata w Rzymie Siostry Służebnice NPM  rozpoczęły 30.08. 1932 r.  Od początków istnienia tej misyjnej placówki siostry niosły swą posługę w kuchni, pralni, zachrystii. Zarząd Zgromadzenia 15.08. 1977 r. przekazał kontynuację posługiwania w Papieskim Kolegium naszej Prowincji w Polsce. Siostry do dziś z wielkim poświęceniem  pracują w Rzymie.Swoją posługą, troską, modlitwą i życzliwością dają świadectwo prawdziwej chrześcijańskiej miłości. W miarę możliwości, uczestniczą w celebracjach liturgicznych w Watykanie, którym przewodniczy Ojciec Święty.