Publikacje

 

Błogosławiona Tarzycja męczennica za wiarę

„ Błogosławiona  Tarzycja męczennica za wiarę ” – Jest to biografia Błogosławionej Tarzycji Olgi Maćków męczennicy, która oddała swoje życie za wiarę katolicką. Autorka s. Lubomira Nadycz SNPM proponuje czytelnikom poznać choć krótkie, ale bogate w duchowe zasługi Błogosławionej Tarzycji. W swoim krótkim życiu Błogosławiona  potrafiła odnaleźć swój najwyższy cel – Chrystusa, jest przykładem dla współczesnego człowieka. Lwów, 2001 r.

 

Będziesz moją

„Będziesz moją”- książka, której autorką jest s. Tomija Brodowycz SNPM (Prowincja św. Józefa, Serbia) została wydana z okazji 90 – rocznicy Urodzin i 65 – od dnia męczeńskiej śmierci Błogosławionej Tarzycji Olgi Maćków SNPM. Zaproponowana książka jest bardzo cenną pozycją, napisaną na podstawie informacji naocznych świadków, archiwalnych zapisów – kronik i biograficznych danych. Wydawnictwo „Misjonar”, Lwów, 2009 r.