Bł. s. Josafata Hordaszewska

WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNIC NIEPOKALANEJ PANNY MARYI, OBRZĄDKU BIZANTYJSKO – UKRAIŃSKIEGO

   

Błogosławiona s. Josafata (Michalina Hordaszewska)  urodziła się 20 listopada 1869 roku we Lwowie, w rodzinie niezamożnej. Rodzice wychowywali swoje dzieci starannie, ucząc własnym przykładem pracowitości, sumiennego wypełniania obowiązków, przekazując im system wartości moralnych i etycznych, które były przewodnikiem w dalszym ich życiu.

Ojciec Jakub był człowiekiem otwartego serca i przelał w serce Michaliny umiłowanie przyrody, estetyki i tego co piękne. Był  gorącym patriotą.

Matka zaś, pod opieką której rosła i wychowywała się Michalina, wpoiła jej umiłowanie porządku, systematyczności i oszczędności. Te cechy okazały się niezwykle przydatne w przyszłości.

Michalina lubiła samotność i modlitwę. Często wychodziła z domu, biegła do lasu, gdzie znajdowała się kapliczka i tam się modliła. Od początku rozwijało się w niej ziarno powołania do życia zakonnego. Czystą duszą i sercem otwartym na dobro lgnęła coraz silniej do spraw Bożych. Ten pierwszy autentyczny duch wiary, przekazany przez rodziców, przeniknął bardzo mocno do wnętrza młodej Michaliny, prowadząc ją później na wyżyny doskonałości.

Mając niespełna dziewiętnaście lat Michalina pragnęła nawiązać głębszy osobowy kontakt z Bogiem, tak aby więź z Nim kształtowała jej życie. Dlatego w  1888 brała udział w rekolekcjach dla młodzieży we Lwowie, gdzie poznała nowo wyświęconego o. Jeremiasza Łomnickiego OSBM, w którym znalazła nie tylko kierownika duchowego, spowiednika i doradcę, ale także tego, który z czasem, z ks. Cyrylem Sełeckim miał być jej podporą w prowadzeniu pierwszego aktywnego ukraińskiego Zgromadzenia zakonnego. Michalina w dwudziestym roku życia, za zgodą swego kierownika duchowego złożyła prywatny ślub czystości.

Jeremiasz zaproponował jej, by została pierwszą członkinią – Siostrą nowego Zgromadzenia.

Michalina Hordaszewska jawi się jako osoba, która w sposób stanowczy i konsekwentny odpowiedziała na Boże wezwanie. Wyrzekła się własnych planów, poświęciła się Bożej miłości, realizując ewangeliczny ideał w różnorodnych warunkach, zgodnie z wyłaniającymi się zadaniami i potrzebami.

   

 Poszła w szlachetnej wierności za Bożym głosem uszczęśliwiając siebie i otaczający ją świat. Dzięki  jej „fiat” Duch Święty ogarnął ją szczególną mocą, dynamizując jej życie wewnętrzne.

     W sierpniu 1892 roku w bazyliańskiej Cerkwi św. Onufrego we Lwowie odbyły się obłuczyny pierwszej Siostry Służebnicy. U  genezy Zgromadzenia stoi więc s. Josafata – człowiek natchniony przez Boga, zainspirowany wizją charyzmatyczną, wizją nadprzyrodzoną, którą Bóg w niej zaszczepia. Jest przede wszystkim osobą głębokiej modlitwy. To właśnie  w modlitwie widziała fundament dla wszelkiej działalności, chroniący przed pustką  wewnętrzną. Była przekonana, że modlitwa jest podstawową postacią życia duchowego, podstawową formą komunikacji człowieka z Bogiem, dlatego wszystko co miała i czego jej brakowało składała w ręce Niebieskiego Ojca. To było źródłem jej ewangelicznego optymizmu. Nieustannie zachęcała do modlitwy i z tą myślą wprowadziła w kaplicy domu nowicjackiego w Krystynopolu praktykę całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Eucharystia była dla niej lekiem na poczucie osamotnienia w codziennych kłopotach, cierpieniach i smutkach, a przez adorację zbliżała się do Chrystusa.

 Nieustanna modlitwa napełniała jej serce pokojem i radością,  czym emanowała w kontaktach z ludźmi.

Siostra Josafata prowadzona przez Ducha Świętego wyraźnie rozumiała, że naśladować Chrystusa można tylko przez miłość do ludzi. Naśladować Chrystusa  to znaczy służyć i przychodzić z pomocą, nie oczekując niczego w zamian. Umiała dostrzec Chrystusa w człowieku. To wielka tajemnica jej duchowej wizji. Żyjąc Ewangelią osiągnęła też zdolność odczytywania znaków czasu spojrzeniem samego Chrystusa, a łaska Boża uzdolniła ją do twórczego podejmowania wyzwań epoki. Tak przygotowana kobieta, umiejąca modlitwę zamienić w życie, a życie  w modlitwę podejmowała dzieła, zlecone jej przez Boga.

Siostra Josafata, w swoim pragnieniu świętości opowiedziała się bezgranicznie za Chrystusem. Świętość uczyniła celem swego życia i wszystko inne temu podporządkowała : „Panie, mój Zbawicielu (...) Rozporządzaj mną (...) Zarządzaj wszystkim, zgodnie z Twoją wolą.” Największym jej szczęściem była nieustanna gotowość do podjęcia się realizacji wszelkich zadań, które Pan jej powierzał, dlatego nie traciła czasu, nie stawiała niepotrzebnych pytań, ale przyjęła postawę czynną, postawę odznaczającą się przede wszystkim głębokim zawierzeniem i działaniem.

Biorąc na siebie odpowiedzialność za kształt Zgromadzenia, starała się być wzorem, ofiarowywała swoje talenty, siły, uczucia, organizowała i realizowała różnorodne formy apostolatu. Była to bardzo szeroko pojęta praca wychowawcza.

   

Dom nowicjacki zgromadzenia siostr służebnic

Pierwsza Służebnica umiała przede wszystkim przekazać siostrom swój ideał : „z miłości do Boga ofiarować się narodowi.” Wierność swojemu hasłu „wychowywać serce narodu i służyć narodowi tam, gdzie jest największa potrzeba„ Współzałożycielka potwierdziła pierwszym dziełem Zgromadzenia – ochronkami dla dzieci. Ich ideą było  otaczanie opieką przede wszystkim dzieci wiejskich i wychowywanie ich w oparciu o tradycje religijno – narodowe.

  

Zgromadzenie zajmowało się również młodzieżą, której przekazywało wartości moralne, religijne i narodowe, zachęcając jednocześnie do modlitwy. Ponadto wiejskie kobiety i dziewczęta uczone były żeńskich prac i przygotowywane do dobrego wypełniania funkcji  żon i matek. Siostry pamiętały również o niepiśmiennych, wieczorami  czytały im opowiadania i książki religijne. Wiele wysiłku poświęcały zaniedbanym kościołom oraz szyciu liturgicznych szat. Stałym adresatem hojnych gestów s. Josafaty byli biedni, chorzy i sieroty. Rozumiała, że w miłosierdziu nie chodzi tylko o dawanie, ale o przyjęcie człowieka.

Współzałożycielka miała serce samarytańskie, niezmiernie wrażliwe na ból, cierpienie i biedę, którymi był przepełniony świat wokół niej. Jako pielęgniarka, w czasie rozmów z chorymi emanowała zapatrzeniem w Boga, lecząc nie tylko ciało, ale i duszę chorego, troszcząc się o jej zbawienie wieczne.

Josafata uważała, że Siostra Służebnica nie powinna lękać się trudności, gdy chodzi o szerzenie Królestwa Bożego. Dla niej apostolat nie miał granic. W 1902 wysyła siostry do Kanady, a w 1911 - do dalekiej Brazylii, aby tam zaszczepić charyzmat, poprzez życie i pracę wśród emigrantów – była to jej wielka i prorocza wizja.

W swojej służbie apostolskiej zawsze pozostawała sobą. Mając głębokie doświadczenie modlitwy, której płomień nigdy nie gasł, czuła się całkowicie bezpieczna w rękach Boga i z odwagą pełniła swoje codzienne obowiązki.

W 1914 Siostra Josafata zaczęła odczuwać ból kręgosłupa, co później okazało się nieuleczalną chorobą – gruźlicą kości. Zawsze dokładnie wykonywała swoją misję, a teraz w czasie choroby jej misją było cierpienie. W jej życiu ważne miejsce zajmowało głębokie nabożeństwo do męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W świetle zbliżania się do tajemnicy Chrystusa Ukrzyżowanego odkrywała wielką prawdę Bożej miłości do niej.

  
    

Jej prawdziwa miłość kazała mówić „tak” życiu i wszystkiemu co ono przynosiło. Dlatego przyjmowała cierpienie i ból w wielkiej harmonii i cierpliwości, jednocząc się w tych trudnych chwilach z cierpiącym Chrystusem i powierzając się nieustannie Maryi

Pierwsza s. Josafata zmarła w  wigilię Zwiastowania, tak jak sama przepowiedziała : 7.04.1919. Jej śmierć była cicha, zanurzona w modlitwie do końca. Będąc świadoma do ostatnich chwil, oddała swoje życie Ojcu Niebieskiemu, od którego je otrzymała.

27 czerwca 2001 r. papież Jan Paweł II, podczas pasterskiej wizyty we Lwowie, na Ukrainie, ogłosił s. Josafatę Hordaszewską – Błogosławioną.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)

Polityka prywatności

Cieszymy się, że cenisz swoją prywatność. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników strony. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszej strony. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników strony.

Administrator

Administratorem jest  Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Kocioła Greckokatolickiego w Polsce, zwane dalej:  “Administratorem”. 

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (dalej: Dekret).  

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.

Formularze elektroniczne

Podczas korzystania z naszych formularzy on-line / formularzy kontaktowych zbierane są dane wykorzystywane do:

- odpowiedzi na zadane w poprzez formularz pytanie z Państwa strony

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, zwane dalej: “Administratorem”

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych innym podmiotom. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania modlitwy do bł. siostry Josafaty oraz bł. siostry Tarzycji.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzach jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mieć możliwości przygotowania odpowiedzi na wysłaną wiadomości oraz utrzymania korespondencji.

Udostępnianie informacji o użytkownikach strony

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Administrator może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom przeprowadzającym kontrolę.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies 

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Twoje uprawnienia

Szanowny Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Zbierane informacje

Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

1) informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
2) informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:

– informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,

– pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

1) administrowania serwerami i serwisem,
2) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
3) zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
4) celów statystycznych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator  zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z nami.